Eskola materiala debekua- prohibición de material escolar